Działalność badawczo-rozwojowa Oddziału Ceramiki CEREL opiera się na pracach w zakresie wytwarzania i stosowania nowoczesnych tworzyw ceramicznych, mieszczących się w priorytetach polityki naukowej Polski i Unii Europejskiej.

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL realizuje obecnie trzy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Instytut Energetyki – Oddział Ceramiki „CEREL” w Boguchwale realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich o akronimie HPT-BLADE.

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich o akronimie Blue-Cer.

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich o akronimie NewSOFC.

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL zakończył realizację trzech projektów badawczych w ramach Programu Sektorowego INNOLOT.