O nas

Celem strategicznym CEREL-u jest pozyskiwanie partnerów przemysłowych w kraju i zagranicą zainteresowanych wdrożeniami ceramicznych elementów maszyn i urządzeń.

Oddział Ceramiki CEREL jest jednym z czterech samodzielnych jednostek Instytutu Energetyki w Warszawie istniejącym od 1972 roku. Nasza siedziba mieści się w Boguchwale koło Rzeszowa.

CEREL rozpoczął swoją działalność w latach sześćdziesiątych jako Dział Badawczo-Rozwojowy w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL, który zajmował się porcelaną elektrotechniczną i technologią wytwarzania izolatorów. W 1972 roku powstał niezależny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ceramiki Elektrotechnicznej CEREL, który prowadził prace nad rozwojem technologii i konstrukcją urządzeń do produkcji porcelany elektrotechnicznej. Następnie w 1992 roku CEREL został włączony do Instytutu Energetyki jako Oddział Ceramiki CEREL, który zmienił swój profil działalności i rozpoczął pracę nad rozwojem nowych tworzyw ceramicznych i technik wytwarzania ceramiki specjalnej do zastosowań na elementy maszyn i urządzeń pracujących w środowisku agresywnym chemicznie i ulegających szybkiemu zużyciu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat CEREL stał się wiodącym producentem wyrobów ceramicznych z tworzyw konstrukcyjnych i funkcjonalnych z dużym potencjałem badawczym.

Celem strategicznym CEREL-u jest pozyskiwanie partnerów przemysłowych w kraju i zagranicą zainteresowanych wdrożeniami ceramicznych elementów maszyn i urządzeń.

Nasze kompetencje w dziedzinie zaawansowanej ceramiki konstrukcyjnej pozwoliły naszym partnerom i klientom wdrożyć cały szereg rozwiązań bazujących na złożonych i niezwykle trudnych do obróbki mechanicznej częściach. Rozwiązania te wielokrotnie przyczyniły się do uzyskania przez ich maszyny, urządzenia, linie produkcyjne nieosiągalnych wcześniej poziomów wydajności i niezawodności.

CEREL jest producentem wyrobów ceramicznych z tworzyw konstrukcyjnych i funkcjonalnych obejmujących dwutlenek cyrkonu, korund, azotki, węgliki, porcelanę techniczną, mulit, steatyt i kordieryt. Zaawansowana ceramika konstrukcyjna posiada doskonałe właściwości mechaniczne, wysoką odporność na ścieranie, wysoką twardość, odporność na korozję chemiczną, niski współczynnik przewodzenia ciepła i odporność na działanie wysokich temperatur. Wytwarzane w CEREL-u ceramiczne części maszyn i urządzeń, elementy izolacyjne, elementy zaawansowanej ceramiki ogniotrwałej służącej w procesie odlewania superstopów lotniczych, elementy ceramiki laboratoryjnej i wiele innych produktów znajdują odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, chemicznym, energetycznym, metalurgicznym, drzewnym, papierniczym, hutniczym, odlewniczym, materiałów ogniotrwałych, szklarskim, spożywczym i farmaceutycznym. Produkcja tak szerokiego spektrum wyrobów z zaawansowanej ceramiki technicznej możliwa jest dzięki posiadaniu urządzeń pozwalających na wytwarzanie tworzyw ceramicznych praktycznie wszystkimi stosowanymi na świecie technikami formowania (prasowanie jednoosiowe, prasowanie izostatyczne, formowanie z mas plastycznych, odlewanie z gęstwy, odlewanie folii, sitodruk, wtrysk nisko i wysokociśnieniowy oraz wiele innych). CEREL posiada nowoczesne urządzenia i maszyny sterowane numerycznie do obróbki półwyrobów po zaformowaniu (tokarki, frezarki, wiertarki, ploter, laser) oraz po wypaleniu (szlifierki, frezarki) a także współrzędnościową maszynę pomiarową do kontroli wykonania wyrobów o wysokiej precyzji.

cerel-onas3
badawcza
onas_2
cerel-onas1

Oprócz działalności produkcyjnej CEREL prowadzi badania naukowe w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów ceramicznych, począwszy od sposobów wytwarzania proszków po precyzyjną obróbkę mechaniczną wyrobów po wypalaniu. Działalność naukowa CEREL-u obejmuje zagadnienia dotyczące ogniw paliwowych, materiałów perowskitowych, membran tlenowych, materiałów ogniotrwałych, zaawansowanych materiałów ceramicznych, odlewniczych rdzeni ceramicznych, powłok ceramicznych, filtrów odlewniczych i katalizatorów. Pracownicy działu badawczo-rozwojowego CEREL-u aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z programów Unii Europejskiej oraz o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki a także w pracach wdrożeniowych dla przemysłu.

CEREL posiada laboratorium pozwalające na kontrolę jakości produkowanych wyrobów jak również prowadzenia badań z zakresu inżynierii materiałowej na najwyższym poziomie.

CEREL jest członkiem Doliny Lotniczej, Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

onas_2