Działalność badawcza

1. Ogniwa paliwowe, elektrolizery

Stałotlenkowe Ogniwa Paliwowe na Podłożu Anodowym (AS-SOFC), Stałotlenkowe Ogniwa Elektrolizera (SOEC)

Podłoża stałotlenkowych ogniw paliwowych oraz stałotlenkowych ogniw elektrolizera w Oddziale Ceramiki CEREL są wykonywane przy użyciu nowatorskiej metody wysokociśnieniowego formowania termoplastycznego materiałów ceramicznych (HPIM), a funkcjonalne warstwy anodowe, katodowe oraz elektrolit przy użyciu wydajnych metod cienkowarstwowych. W porównaniu do powszechnie stosowanej metody odlewania folii, zastosowanie metody formowania termoplastycznego pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji poprzez skrócenie czasu produkcji i zmniejszenie strat produkcyjnych oraz pozwala na otrzymanie podłoży elektrody paliwowej o dużo wyższej powtarzalności wymiarów oraz parametrów elektrochemicznych. Zastosowanie wysokowydajnych technologii produkcji pozwala wykonanie dużych serii ogniw o powtarzalnych parametrach, charakteryzujących się wysokimi  parametrami właściwości mechanicznych i elektrochemicznych. W Oddziale Ceramiki CEREL są wykonywane ogniwa o różnej konfiguracji warstw, o wymiarach do 110 mm x 110 mm. Są to ogniwa oparte na podłożu elektrody paliwowej o podstawowym składzie tlenku niklu NiO i dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru YSZ.

dzialalnosc-badawczo-rozwojowa_1
dzialalnosc-badawczo-rozwojowa_2

2. Membrany tlenowe

CEREL od ponad piętnastu lat prowadzi badania nad materiałami perowskitowymi oraz wytwarzanymi z nich gęstymi membranami tlenowymi do otrzymywania czystego tlenu z powietrza i procesów oxy-spalania. Opracowano kompletną technologię otrzymywania gęstych membran tlenowych zaczynając od wytwarzania proszków perowskitowych metodą reakcji w fazie stałej i spray pyrolizy poprzez formowanie różnych kształtów membran metodą prasowania jednoosiowego i doprasowywania izostatycznego oraz formowania z masy plastycznej na procesie wypalania i szlifowania kończąc. Wytwarzane przez nas membrany tlenowe wykonywane są w formie membran płaskich, rurowych oraz o rozwiniętej powierzchni. Uzyskane wyniki badań strumienia przenikania tlenu przez membrany są na poziomie danych podawanych przez innych autorów w literaturze światowej a długoterminowy test strumienia przenikania tlenu trwający dwa tysiące godzin potwierdził stabilność osiągów wytwarzanych membran.