Korund (tlenek glinu)

Tlenek glinu jest jednym z najbardziej popularnych tworzyw ceramicznych ze względu na jego wysoką twardość, odporność na zużycie i czynniki chemiczne. Stosowany w naszych produktach tlenek glinu zapewnia wysoką wytrzymałość elektryczną, dlatego często wykonuje się z niego izolatory. W porównaniu z innymi materiałami ceramicznymi tlenek glinu jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Tworzywo korundowe charakteryzuje się wysoką maksymalną temperaturą pracy ale jest mało odporne na szoki termiczne.

Materiał ten wykorzystywany jest na części maszyn i urządzeń ulegającym szybkiemu zużyciu oraz elementy wykazujące właściwości izolacyjne. Z korundu wykonywane są nurniki pomp, kule zaworowe, ślimaki, wyłożenia rur i kolan, elementy ogniotrwałe, izolatory i elementy izolacyjne.

korund_okl_2
korund_3

Właściwości korundu o różnej zawartości tlenku glinu

Właściwości/ MateriałAl2O3 99,7%Al2O3 98%Al2O3 96%Al2O3 92%
Gęstość pozorna, g/cm3

3,903,883,753,70
Wytrzymałość na zginanie, MPa380363338330
Moduł Younga, GPa300280280220
Wytrzymałość elektryczna, kV/mm 17151515
Oporność, Ω.m
w 20oC
w 200oC
w 600oC


>1014
>1012
>108

>1014
>1012
>108

>1014
>1012
>108

>1014
>1012
>108
Odporność na szok cieplny, K150140140140