Przemysł energetyczny i elektrotechniczny

CEREL jest producentem części maszyn i urządzeń oraz wyrobów wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i elektrotechnicznym. Są to między innymi izolatory, misy i elementy izolacyjne, obudowy bezpieczników wysokoprądowych, kostki zaciskowe, rury tlenowe do koksowni, dysze do kotła fluidalnego do spalania węgla, zawory, kule, wyłożenie rurociągów i wiele innych.

Elementy te wytwarzane są głównie z porcelany, korundu i azotku krzemu.

Stałotlenkowe Ogniwa Paliwowe

Ogniwa paliwowe są urządzeniami przetwarzającymi bezpośrednio energię chemiczną w energię elektryczną i ciepło w wyniku elektrochemicznej reakcji pomiędzy paliwem (wodór, metan) i gazem utleniającym (tlen, powietrze). Oferowane przez CEREL Stałotlenkowe Ogniwa Paliwowe na Podłożu Anodowym (AS-SOFC) są gotowymi elementami, które można zastosować do celów testowych, naukowo-badawczych oraz edukacyjnych w dziedzinie energetyki jak również bezpośrednio do budowy wysokotemperaturowego stosu ogniw paliwowych. Wysokie parametry użytkowe (maksymalna gęstość mocy pojedynczego ogniwa - 400 mW/cm2 w temperaturze 700°C) pozwalają na uzyskanie dużego współczynnika mocy ogniwa do jego masy. Poszczególne warstwy stałotlenkowych ogniw paliwowych w IEn OC CEREL są wykonywane przy użyciu nowatorskiej metody wtrysku wysokociśnieniowego materiałów ceramicznych oraz przy użyciu wydajnych metod cienkowarstwowych. W porównaniu do powszechnie stosowanych metod takich jak odlewania folii, zastosowanie metody wtrysku wysokociśnieniowego pozwala na znaczne skrócenie czasu produkcji i zmniejszenie braków produkcyjnych oraz pozwala na otrzymanie ogniw o dużo wyższej powtarzalności wymiarów oraz parametrów elektrochemicznych. Zastosowanie wysokowydajnych technologii produkcji pozwala nam na zaoferowanie ogniw w bardzo konkurencyjnej cenie charakteryzujących się wysokimi parametrami właściwości elektrochemicznych.

Stałotlenkowe ogniwa paliwowe na podłożu anodowym AS-SOFC wykonujemy wg następującej konfiguracji warstw:

WarstwaMateriałGrubośćPorowatość
Warstwa katodowaLa0,6Sr0,4CoO325 µm25% obj.
Warstwa barierowaGd0,1Ce0,9O22 µm-
Elektrolit8YSZ, 10Sc1CeSZ8 µm-
Warstwa anodowa funkcjonalnaNiO/8YSZ 50/50 wt%7 µm-
Podłoże anodoweNiO/8YSZ 66/34 wt%1000 µm30% obj.
Warstwa anodowa kontaktowaNiO3 µm-

 

W swojej ofercie posiadamy ogniwa o różnych wymiarach i kształcie:

 1. Profilowane (karbowane) ogniwa AS-SOFC – są to specjalne ogniwa o karbowanej powierzchni anody. Profilowana powierzchnia umożliwiła lepszy przepływ i dystrybucję gazów po stronie elektrody paliwowej w trakcie pracy ogniwa.
  • Wymiary ogniwa 50 mm x 50 mm
  • Grubość ogniwa 1,4 mm,
  • Wymiary elektrody powietrznej 40 mm x 40 mm
 1. Płaskie ogniwa AS-SOFC
  • Wymiary ogniwa 110 mm x 110 mm
  • Grubość ogniwa 1 mm,
  • Wymiary elektrody powietrznej 96 mm x 96 mm
 2. Płaskie ogniwa AS-SOFC
  • Wymiary ogniwa 50 mm x 50 mm
  • Grubość ogniwa 1 mm,
  • Wymiary elektrody powietrznej 40 mm x 40 mm
 3. Możemy również wykonać na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z klientem ogniwa i półogniwa o innych wymiarach i konfiguracji warstw:
  • Pełne ogniwa o kształcie i wymiarach podanych przez klienta
  • Półogniwa lub ogniwa w celach badawczych z warstwami funkcjonalnymi określonymi przez klienta

Cena oferty jest uzależniona od rodzaju oraz ilości zamówionych ogniw. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.